Jóga a Ájurvéda

Ájurvéda i jóga pramení ve starobylých indických spisech, Védách, a po tisíce let kráčely vedle sebe na cestě k uzdravení těla, mysli i vědomí, a k dosažení celkové harmonie. Oba tyto systémy sdílí podobný náhled na výživu, životní styl, tělesné cvičení a duchovní disciplínu. Ájurvéda i jóga nás učí, že tělo je chrámem, v němž sídlí duše, a duše je spojnicí mezi člověkem a Bohem. Proto by člověk neměl své tělo zanedbávat a zříkat se jej, ale naopak mu věnovat potřebnou (i když né přehnanou) péči, aby bylo zdravé, a abychom se cítili šťastně.

Hatha jóga je prvním stupněm v systému jógy, který má pomocí fyzických cvičení připravit naše tělo a mysl na provádění vyšších stupňů jógy, jako jsou pročišťovací techniky, dýchací cvičení a meditace. Na západě často oddělujeme hatha jógu od ostaních stupňů jógy a provádíme jen fyzická cvičení. Jógu bychom ale měli vnímat a praktikovat jako celek. 
Protože hatha jóga pracuje s naší fyzickou podstatou, je dobré abychom si vybírali cviky-tzv.pozice (asány), tempo a styl cvičení, které korespondojí s naší dóšou. Níže si můžete najít specifika tzv. váta, pitta a kapha jógy i některé vhodné pozice.

U praktikování meditace, která je vyšším stupněm jógy, už na naší dóše nezáleží. Nezáleží ale ani na našich mentálních a psychických předpokladech, inteligenci, věku nebo dokonce na karmě. Meditaci se může věnovat každý.

 


Váta jóga

Lidé typu váta se rychle pohybují a myslí, bývají tvořiví, inteligentní, ale i proměnliví. Pokud nejsou dostatečně uzemněni, mohou být roztržití, popudliví a nevyrovnaní. Na fyzické úrovni se nerovnováha projevuje např. trávícími obtížemi. V józe by váty měli dávat přednost plynulým a pomalým pohybům, aby zvýšili element vody a ohně.

Hatha jógové pozice a cvičení vhodné pro vátu

Váta hodina jógy by mohla začít dechovými cvičeními pranayama, potom přejdeme do lotusového sedu, který můžeme provádět i s ohýbáním. Dále jsou vhodně např. pozice varjasana, velbloud, kobra, kočka a další uvedené. Cvičení by vždy mělo končit shavasanou, pozicí mrtvoly, což je hluboce relaxační poloha.


Pitta jóga

Lidé s převahou pitty potřebují najít rovnováhu mezi myslí a srdcem. Jejich jogickým cvičením je odpoutání se od ambicí a usilování. Pitty by se během cvičení hatha jógy měli koncentrovat na svůj dech a měli by se snažit najít hlubší spojení se sebou samými skrze vnější i vnitřní prostor. Pita nalezne rovnováhu v uklidňujících, ochlazujících a uzemňujících cvicích.

Hatha jógové pozice a cvičení vhodné pro pittu


Kapha jóga

Lidé s převahou kaphy se pohybují pomaleji, snadno nabírají na váze a potřebují dynamická cvičení, aby zvýšili elementy ohně a vzduchu. Měli by využít své silné a stabilní tělesné konstituce a pokusit se hlouběji proniknout do jednotlivých jógových pozic. Získají tak pocit lehkosti spojený s elementem prostoru. Kaphy by obecně měli volit živější cviky a cviky, které zrychlují metabolismus.

Hatha jógové pozice a cvičení vhodné pro kaphu

www.akka-ajurveda.cz |  Copyright © AKKA Ajurveda - All rights reserved eDesign - tvorba www stránek